Co je inkontinence?

 

Inkontinence je stav, kdy dochází k nechtěnému samovolnému úniku moči, který je pro pacienta či ošetřující sociálním nebo hygienickým problémem, a který je objektivně prokazatelný

jednoduše řečeno:

 

Inkontinence je odchod moči na nesprávném místě, v nesprávném čase. Moč vytéká buď zvolna po celou dobu nebo s přestávkami. Často je dočasná a téměř vždy vyplývá z aktuálního zdravotního stavu.

Inkontinence vzniká z řady příčin, které jsou uvedeny v následujících kapitolách.

Inkontinence se vyskytuje u žen i mužů, u dětí, dospělých i ve stáří. V jednotlivých obdobích života má určité odlišnosti v příčinách, projevech, diagnostice a léčbě.

Ženy trpí inkontinencí 2x víc často než muži. Těhotenství a porod, menopauza a struktura ženského močového traktu způsobují tento rozdíl. Ale ženy i muži se mohou stát inkontinentními pro neurologický úraz, vrozené defekty, mozkovou mrtvici, sklerózu multiplex a fyzické problémy spojené se stárnutím.

Četnost výskytu (prevalence) močové inkontinence kolísá ve věku 15-64 let v rozmezí 5-25 % u žen a 1-5 % u mužů, ve vyšším věku ovšem stoupá u žen až na 40 % a u mužů na 20 %.

Mezi obecné omyly patří představa, že inkontinence postihuje pouze starší ženy. Zatímco močová inkontinence postihuje starší ženy častěji než mladší ženy, počátek inkontinence není nutně spojen s věkem. Inkontinence je léčena a často léčitelná v každém věku.

Inkontinence u žen se obvykle vyskytuje pro problémy se svaly, které pomáhají zadržovat nebo uvolňovat moč. Tělo skladuje moč - vodu a odpady vyloučené ledvinami - v močovém měchýři. Měchýř je napojen na močovou trubici, kterou moč opouští tělo.

Během močení se svaly ve stěně měchýře kontrahují (stahují), tlačíce moč ven z měchýře do močové trubice. Současně svaly svěrače kolem močové trubice relaxují (uvolňují se), nechávajíc moč procházet ven z těla. Inkontinence se objeví, když svaly měchýře se nečekaně kontrahují nebo svaly kolem močové trubice se nečekaně uvolní (relaxují).

Inkontinence trápí i vrcholové sportovkyně

Až 20% rodiček trápí inkontinence moči

V nižším věku jde tedy spíše o problém žen, ale kolem 60 let věku se zastoupení obou pohlaví vyrovnává.  V 75 letech trpí některou z forem inkontinence či hyperaktivním měchýřem (viz.dále) téměř 40% seniorů.

Inkontinence moči je nesmírně závažný problém, zatěžující pacienta nejen z hlediska hygienického (opruzeniny, zápach)  a zdravotního (ekzémy, infekce), event. i ekonomicky , ale má přímý dopad na jeho kvalitu života.

Dlouhodobé neřešení tohoto problému může vést k snížení společenských, pracovních i osobních aktivit pacienta, s následným vlivem na jeho duševní stav (deprese, nespavost, úzkost, pocit studu až izolace od společnosti apod.).

Nedobrovolný odtok moči v dospělosti je samozřejmě nepříjemným překvapením, neschopnost ovládat základní tělesné funkce pak je pro většinu pacientů ponižující a vede k utajování těchto potíží.

Mnohé ženy řeší v první fázi – tj. při lehké stresové inkontinenci (viz.dále) obtíže menstruačními vložkami. Vyhýbají se kašli, smíchu, prudkým pohybům, zvedání těžších předmětů. Takto se v žádném případě však nedá řešit problém úniku moči dlouhodobě.

Pokud obtíže trvají a obtěžují, musí být konzultovány s lékařem.

Může se totiž jednat o příznak jiné nemoci, jejíž zanedbání způsobí problémy daleko větší. Úspěch léčby závisí zejména na příčině inkontinence. Léčení, které je účinné u jednoho pacienta, nemusí být stejně účinné u jiného. Inkontinence je v mnoha případech dobře léčitelná - často největší překážkou léčby bývá stud a strach vyhledat odbornou pomoc (viz.dále).